19 Feb 2011

Intrebari si raspunsuri »

Sunt obligat sa platesc intretinere daca detin un caine?

Si daca da imi puteti spune va rog in baza carui act legislativ  pot fi obligat la acest lucru?8 raspunsuri

discuta cu cei de la asociatie sa-ti arate,dar vei auzi ca si el consuma apa,face mizerie cand urca pe scara si ca va trebui sa platesti pentru ca este un memebru de familie.

nu exista 🙂 mai cauta pe site, am mai scris despre asta. Si daca ar fi o Hotarare de Consiliu Local tot nu e legal. Sunt hotarari definitive impotriva acestor „cheltuieli canine”.

Succes!

AM GASIT ACEST ARTICOL PE NET, NU STIU CAT ESTE DE ADEVARAT SAU NU .
EU MA ENUMAR PRINTRE NOROCOSII, CARE AM VECINI SA LE ZIC ASA „DE TREABA” NU SUNT NEVOIT SA PLATESC IN PLUS NIMIC LA CHELTUIELI PT CAINELE SI PISICA CARE STAU CU MINE IN AP.
DACA CHIAR EXISTA O LEGE IN CARE DETINATORUL PATRUPEDULUI TREBUIE SA PLATEASCA CHELTUIELI IN PLUS, AM O VAGA IMPRESIA CA LEGEA ESTE UNPIC SUBREDA ….

” Proprietarii mai puţini norocoşi trebuie să plătească întreţinerea şi pentru animale. Taxa e inclusă în cheltuielile lunare şi se plăteşte la Asociaţia de Proprietari.

În timp ce bucureştenii pot să ţină în apartamente câte animale de companie vor fără să plătească, la Cluj-Napoca proprietarii de câini sunt puşi la plată. Nu la fel se întâmplă, însă, dacă clujenii ţin în casă un „crocodil” sau orice alt animal de companie.

La Iaşi în schimb, animale de companie pot fi ţinute în casă dacă sunt vaccinate şi deparazitate……..

In Bucureştii sunt mai norocoşi, fiecare asociaţie hotărăşte dacă animalele sunt taxate. Acest lucru se întâmplă însă doar dacă patrupedele fac anumite stricăciuni. „E regulament de ordin interior. Dacă face o problemă proprietarul respectiv şi cheltuieşte asociaţia, se stabileşte respectiva sumă ca plata lui”, a declarat Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România.

Cât despre o reglementare clară la nivel naţional preşedinţii asociaţiilor de proprietari spun că aceasta e prea puţin probabilă într-un viitor apropiat. „

CHeltuieli pt. caine: „Nu este legal ce se intampla.

Trebuie chemata in judecata Asociatia de proprietari cu o actiune in anularea acestei taxe.

In speranta ca ti-am putut fi de folos,

Avocat Marius Vicentiu Coltuc, Casa de avocatura Coltuc, specialist 121 ” (raspuns preluat de pe 121.ro)

„danavocat [16-10-2010]
Interbati la administrator daca apare vreun caine inregistrat cu flotant ori cu domiciliul in acel bloc. In cazul in care nu apare, rugati-l sa rectifice gresala.” (raspuns preluat de pe dreptonline.ro)

„NU SE PLATESTE NICI O TAXA IMPUSA DE CATRE ASOCIATIA DE LOCATARI PENTRU DETINEREA UNUI CAINE IN APARTAMENT.PENTRU CEI CARE „SOLICITA”ACEASTA TAXA IN MOD ABUZIV VA RUGAM SA DATI DE URGENTA TELEFON LA Federatia Asociatiilor de Propietari din Romania (Bdul Regina Elisabeta, nr.25, sector 5, Bucuresti, tel:313.79.96, fax: 313.45.95 313.79.94). UNDE SA CERETI BAZA LEGALA IN BAZA CAREIA SE FACE ACEASTA IMPUNERE LA PLATA.DUPA CARE TELEFONATI LA GARDA FINANCIARA, DIRECTIA DE IMPOZITE LOCALE,POLITIE,PROTECTIA CONSUMATORULUI SI RECLAMATI ABUZUL. VA ASIGURAM CA VA DISPARE DE URGENTA ORICE ILEGALITATE DE ACEST GEN.” (preluat de pe forum agroinfo.ro)

Norme Metodologice pt. Legea 205/2004 Art. 4 Numarul de animale, cu exceptia animalelor salbatice, detinut de o persoana fizica sau juridica nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare.

Hotarare de anulare a dispozitiilor consiliului local pentru Acordul proprietarilor:

Contencios administrativ – anulare hotărâre adoptat de consiliul local.
Dosar nr. 4233/83/2008SENTINŢA CIVILĂ NR.528/CA/10 decembrie 2008Domeniu asociat: contencios administrativ; anulare hotărâre adoptat de consiliullocal.
Prin condiţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare a deţineriide animale de companie de către o anumită categorie de persoane (locatarii unorblocuri de locuinţe sau locatarii unor imobile cu curţi şi dependinţe comune) deacordul scris al vecinilor se adaugă la lege, această condiţionarea nefiind în acord cuspiritul şi litera actelor normative de valoare superioară interne şi internaţionale carereglementează deţinerea de animale de către persoanele fizice.
În plus, prin art. 15 lit. a) din hotărârea de consiliu local contestată, autoritateapublică locală a încălcat prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privindadministraţia publică locală, deoarece a avut iniţiativă şi a hotărât într-un domeniucare prin lege a fost dat în competenţa unei alte autorităţi publice centrale.
Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la instanţă sub dosar nr.de mai sus, reclamanta SI a chemat în judecată în calitate de pârât CONSILIULLOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce ova pronunţa în cauză să anuleze ca nelegal art. 15 din HCL nr. 50/2007 pentrumodificarea HCL nr. 243/2006 adoptată de pârât.
În motivarea cererii se arată că, prin art. 15 din hotărârea atacată este încontradicţie cu legislaţia în vigoare privind protecţia animalelor reglementate de OUGnr. 55/2002, Legea nr. 205/2004 precum şi Legea nr. 9/2008, precum şi normeleprivind proprietatea.
Normele juridice referitoare la protecţia animalelor stabilesc condiţiile specialepentru deţinerea şi creşterea animalelor de companie, condiţii privind înregistrarea,vaccinarea, asigurarea adăpostului, a hranei, a asistenţei medicale de specialitateprecum şi a condiţiilor de mişcare a animalului, Legea nr. 9/2008 chiar interzicândabandonarea animalului a cărui existenţă depinde de persoana deţinătoare şi, aşacum rezultă din actele depuse la dosar, toate aceste condiţii sunt respectate de cătrereclamantă.
Nicio lege în vigoare nu cere vreun acord scris al vecinilor sau a alteipersoane, astfel condiţionarea deţinerii unui animal de vreun acord scris contravinelegislaţiei române şi europene în materie.
În drept invocă Legea nr. 554/2004.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul solicită respingerea acţiuniiînaintată de reclamant ca netemeinică şi nelegală, pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 16 din OG nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionareaAsociaţiei de proprietari, Consiliile Locale ale municipiilor… vor sprijini activitateaasociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, înconformitate cu prevederile legale în vigoare”, creând în acest sens, în cadrulaparatului propriu, un compartiment specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilorde proprietari. Consiliul Local are atribuţii în domeniul edilitar-gospodăresc, iar HCL50/2007 a fost adoptată tocmai cu privire la stabilirea şi sancţionarea unorcontravenţii în domeniu.
Apreciază că nu este deloc de neglijat această prevedere legală, care permiteconsiliului local, ca în virtutea atribuţiilor conferite de lege, să reglementeze şi situaţiadeţinătorilor de animale, prin adoptarea de hotărâri în acest sens. Reclamanta seprevalează în acţiunea sa de faptul că, legiuitorul prin diverse acte normative,ocroteşte animalele. Dar, oare legiuitorul nu ocroteşte în egală măsură, dacă nu şimai mult, viaţa umană? Or, locuind într-o asociaţie de proprietari, mai precis într-unbloc cu mai multe apartamente, este evident că există şi părţi din imobil care se aflăîn proprietatea comună pe cote părţi, forţată şi perpetuă a tuturor proprietarilorapartamentelor din imobilul respectiv. Una din aceste limite este tocmai aceea de anu stingeri dreptul de proprietate al celorlalţi proprietari. Pentru soluţionarea în modechitabil a speţei este esenţial: a se face distincţie între dreptul de proprietate şimodalităţile dreptului de proprietate şi a se observa că dreptul de proprietate este undrept exclusiv şi absolut, dar trebuie exercitat în limitele legii şi fără a stingeri învreun fel dreptul de proprietate al celorlalţi proprietari
Or, este posibil de pildă ca un câine periculos” să latre la ore târzii şi săderanjeze proprietarii apartamentelor vecine în liniştita şi utila folosinţă a bunului lor,la fel cum este posibil ca în momentul în care se află pe proprietatea comună pecote-părţi, forţată şi perpetuă, (casa scării), câinele să fie nevoit să treacă pe lângăun copil mic, sau pe lângă o persoană care are fobie la câini, locuitor şi el al bloculuirespectiv. Acestea sunt nişte realităţi care au fost avute în vedere de Consiliul Local,şi nu natura relaţiilor dintre vecini. Aşadar, refuzul sau acordul vecinului nu poate fiarbitrar, adică bazat pe simple simpatii sau antipatii, eventual relaţii de prietenie sauduşmănie. In cazul refuzului, acesta trebuie motivat în scris, si acesta, adică refuzulproprietarului vecin este susceptibil de a fi contestat în fata instanţelor de judecată,nicidecum o măsură cu caracter general, cu este prevederea art. 15 din HCL50/29.03.2008.
În virtutea legii şi a principiului autonomiei locale, Consiliul Local a reglementatsituaţia deţinătorilor de animale şi a celor care nu deţin animale, dar sunt nevoiţi săconvieţuiască împreună
În drept, invocă art. 115 şi urm. art. 158 C.proc.civ., Legea nr. 215/2001 /R/A aadministraţiei publice locale, art. 16 din OG nr. 85/2001, privind organizarea şifuncţionarea Asociaţiei de proprietari, Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.În baza art. 242 C.proc.civ. Cpc solicită judecarea şi în lipsă.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
Prin Hotărârea nr. 50/29.03.2007, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare amodificat şi completat prevederile HCL nr. 243/2006 privind stabilirea şi sancţionareaunor contravenţii în domeniul edilitar – gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igieneipublice în Municipiul Satu Mare, la capitolul IV din acest act administrativ cu caracternormativ fiind stabilite reguli şi obligaţii privind creşterea animalelor.
Deşi prin cererea introductivă reclamanta solicitată constarea nelegalităţii art.15 din HCL nr. 50/2007, din analiza motivelor de fapt şi de drept invocate, rezultăînsă faptul că, în realitate, reclamante critică doar prevederile alineatului 1, lit. a) aart. 15 din hotărârea amintită, potrivit căruia, deţinerea de câini, pisici şi alte animalede companie în blocuri de locuinţe este permisă numai cu acordul scris al vecinilor ceau pereţi comuni cu deţinătorul acestora, iar în cazul imobilelor cu mai mulţi locatarice au curţi şi dependinţe comune, este permis numai cu acordul scris al locatarilor.”
Nelegalitatea acestui articol este invocată în cauză prin prisma dispoziţiilorLegii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor prin care se reglementează măsurilenecesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu saufără deţinător.
În sensul acestei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul,persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridicăîn îngrijirea căreia se află un animal.Aceşti deţinători de animale au obligaţia printre altele,de a asigura aplicareanormelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea,reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor, de a asigura acestora,în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie,următoarele:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană şi apă suficiente;
c) posibilitatea de mişcare suficientă;
d) îngrijire şi atenţie.
e) asistenţă medicală.
Această lege, stabileşte în mod expres la art. 8, faptul că, AutoritateaNaţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor reprezintă autoritateanaţională în domeniul protecţiei animalelor şi că, condiţiile de deţinere, adăpostire şiîntreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”
Prin urmare, se constată că, stabilirea condiţiilor de deţinere, adăpostire şiîntreţinere a animalelor în general sunt în competenţa unei autorităţi publicecentrale, această materie constituind deja un domeniu reglementat de către legiuitor.
În privinţa unor anumite categorii de animale, prin reglementări speciale, s-austabilit anumite condiţii speciale privind deţinerea acestora, cum ar fi de exempluOUG nr. 55/2002 invocat de către reclamantă, prin care s-au stabilit anumite obligaţiisuplimentare în sarcina deţinătorilor de câini Rottweiller.
Prin condiţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare a deţineriide animale de companie de către o anumită categorie de persoane (locatarii unorblocuri de locuinţe sau locatarii unor imobile cu curţi şi dependinţe comune) deacordul scris al vecinilor se adaugă la lege, această condiţionarea nefiind în acord cuspiritul şi litera actelor normative de valoare superioară interne şi internaţionale carereglementează deţinerea de animale de către persoanele fizice.
În plus, instanţa constată că prin art. 15 lit. a) din hotărârea de consiliu localcontestată, autoritatea publică locală a încălcat prevederile art. 36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, deoarece a avut iniţiativă şi a hotărâtîntr-un domeniu care prin lege a fost dat în competenţa unei alte autorităţi publicecentrale.
Faţă de cele de mai sus instanţa de contencios administrativ apreciază că încauză, sunt circumscrise suficiente motive de nelegalitate a actului administrativ cucaracter normativ, motiv pentru care, în temeiul art. 8,10,18 din Legea nr. 554/2004,art. 2 pct. 1 lit. d) C.proc.civ. şi a textelor de lege amintite, instanţa a admis în parteacţiunea reclamantei şi a dispus anularea doar a literei a) a art. 15 din HCL nr.50/2007 ca nelegal, fără a acorda cheltuieli de judecată în cauză potrivit art. 274C.proc. civ. acestea nefiind solicitate şi nici justificate de părţi.3

e ilegal…la noi la Cluj s-au castigat nenumarate procese de genul asta….nu trebuie sa platesti nimic!!! 🙂

Monica Buzdugan 10 martie 2011 la 9:20 am

Buna ziua ..eu sunt din Suceava si tocmai s-a dat o hotarare la asociatia de unde fac parte sa declaram cainele de apartament ca o persoana. Mentionez ca numai o singura asociatie din oras a dat aceasta hotarare…
Vreau sa o intreb pe teodora cum adica nu platesti nimic daca ii dai in judecata. As vrea mai multe detalii
Multumesc!

e normal sa imi latre ciinele vecinei…la ore dintre cele mai diferite…???
nu locuiesc la ecarisaj…!!!

Da draga Mircea, pentru ca e caine, nu rata muta.

 
Voluntarii Every Can Counts au construit Atlantida pierduta din doze de aluminiu

Voluntarii Every Can Counts au construit Atlantida pierduta din doze de aluminiu
Every Can Counts Romania si Bucuresti Mall regasesc Atlantida pierduta intr-o constructie realizata din doze de aluminiu, colectate in urma unei campanii de voluntariat ce a avut loc pe plaja Mamaia din Constanta, la inceputul lunii august. Scopul campaniei este acela de a contribui la procesul de curatare a spatiilor publice, dar si de a […]

Incepe o noua editie a campaniei prin care sunt colectate dozele pe litoral

Incepe o noua editie a campaniei prin care sunt colectate dozele pe litoral
Every Can Counts Romania porneste motoarele reciclarii dozelor din aluminiu in cadrul unei noi editii a campaniei „ExtravaCANza – Si mama recicleaza!â€�. In luna iulie, turistii care isi petrec concediul pe litoral vor putea uita de grija deseurilor, avand in dispozitie un aparat inteligent in care pot recicla dozele din aluminiu. Organizatorii campaniei au pregatit […]

Ancheta parlamentara la Certej

Ancheta parlamentara la Certej
O delegatie formata din patru senatori s-a deplasat la Certej pentru a investiga neregulile sesizate de Mining Watch Romania cu privire la avizarea proiectului minier. Vizita membrilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptie si petitii a Senatului vine dupa ce reteaua noastra a inregistrat o petitie care semnaleaza grave ilegalitati. Dintre acestea mentionam evaluarea fragmentata a impactului […]

Alucro a desemnat marele castigator al Bursei de Excelenta Every Can Counts 2017

Alucro a desemnat marele castigator al Bursei de Excelenta Every Can Counts 2017
Aflata la cea de-a doua editie, Bursa de Excelenta Every Can Counts premiaza tinerii valorosi, precum si eforturile acestora de a crea perspective pozitive in relatia cu mediul inconjurator. Chiroi Paul-Adrian, Lupulescu Alexandru Iulian si Andone-Rotaru Bianca-Astrid, studenti ai Universitatii Babes-Bolyai, sunt cei trei castigatori care au transmis, prin proiectele lor, cele mai puternice mesaje […]

Observatii si propuneri pentru strategia miniera 2017-2035

Observatii si propuneri pentru strategia miniera 2017-2035
Strategia miniera 2017-2035 ar trebui sa respecte si sa consolideze importanta acordata comunitatilor locale afectate si mediului inconjurator. In acest sens, consideram ca sunt aplicabile trei principii: cel al transparentei, al precautiei si cel al obtinerii consimtamantului prealabil in cunostinta de cauza al locuitorilor zonelor bogate in resurse minerale. Neasumarea acestor principii ar insemna crearea […]

Plajele de pe litoralul romanesc, intoxicate cu… plastic!

Plajele de pe litoralul romanesc, intoxicate cu… plastic!
In urma monitorizarilor efectuate de ONG Mare Nostrum pe 1.5% din suprafata totala a plajelor romanesti, a rezultat faptul ca 75,5% din sectoare  sunt â€�acoperiteâ€� de plastic. Mai exact, dintr-un total de 9.003 deseuri, 6.799 sunt numai elemente din material polimeric artificial. La aceasta categorie, principalul tip de deseu inregistrat este mucul de tigara, urmat […]

Un sat din Gorj, poluat ilegal 28 de zile pe luna

Un sat din Gorj, poluat ilegal 28 de zile pe luna
Limita legala zilnica pentru publeri in suspensie (PM10), indicatorul pentru masurarea poluarii aerului, a fost depasita in 28 de zile din 30 in satul Rosia de Jiu din judetul Gorj. Emisiile de pulberi fine, PM2.5, au fost in 23 din 30 de zile peste media anuala reglementata de Directiva UE privind Calitatea Aerului. Expunerea indelungata […]

Maine incepe a sasea editie a Pelicam, Festivalul International de Film despre Mediu si Oameni

Maine incepe a sasea editie a Pelicam, Festivalul International de Film despre Mediu si Oameni
A sasea editie a Pelicam incepe maine la Tulcea cu o zi plina de proiectii pentru copii. Vineri sunt programate filmele pentru adolescenti, iar sambata si duminica vedem si dezbatem filmele din toate cele patru competitii Pelicam. Ne intalnim la Centrul Cultural Jean Bart, Muzeul de Arta, campingul Pelicam pe malul lacului Ciuperca, dar si […]

Esti ecologist, eco-friendly sau fan Captain Planet? Atunci urmareste recomandarile EcoMagazin pe Facebook sau aboneaza-te la newsletter. EcoMagazin.ro promoveaza activ practicile ecologice si campaniile societatii civile inca din 2007.